Oznamy

18. nedeľa v období cez rok "C" (4.8.2013)

18. nedeľa v období cez rok "C" (4.8.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Výročie mariánskej baziliky v Ríme
Utorok: sviatok Premenenie Pána
Štvrtok: Sv. Dominika, kňaza
Piatok: Sv. Terézie Benedikty z Kríža, Edity Steinovej, panny a mučenice, patrónky Európy
Sobota: Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Budúca nedeľa: Devätnásta nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
5.8.2013 Pondelok 15:00 17:30
6.8.2013 Utorok 18:30 17:30
7.8.2013 Streda 18:30 17:30
8.8.2013 Štvrtok 7:00 17:30
9.8.2013 Piatok 18:30  
10.8.2013 Sobota 18:30  
11.8.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – pohrebná
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Milana
Streda – † Alžbeta, Ján, Rudolf Burmek
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jozefa
Piatok – † Rudolf Dorňák, Rudolf, Štefan a Anna
Sobota - † František Haviar
Nedeľa – † Dušan a Amália Slabá / † Emil Kusko

Horná Breznica
Nedeľa -
Zastupovanie (V prípade potreby v stredu a vo štvrtok – kňaz Horná Breznica)

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 19 a prosím o upratovanie skupinu číslo 20.
Chcel by som veľmi pekne poďakovať za pomoc brigádnikom v tomto týždni pri oprave kancelárie. Brigádovali chlapi zo Zubáka, z Hornej Breznice a tiež vysokoškoláci. Ďakujem za ich pomoc. Taktiež ďakujem aj starostovi a chlapom za pomoc pri prácach.

Budúci týždeň bude zbierka na doplatenie dverí v Hornej Breznici a na okná v kostole v Zubáku. Stále platí to, čo som vyhlásil minulý týždeň. Po zhodnotení s farskou radou sme sa dohodli, že najskôr sa spoločnými silami sústredíme na výmenu okien v Zubáku. Spoločne s farskou radou sme rozhodli, že okná nebudú plastové , ale hliníkové, tak ako aj dvere. Cenovú reláciu upravia a pošlú budúci týždeň. Je tam cenový rozdiel. Samozrejme, môžete si zakúpiť okná aj jednotlivo, či už ako rodiny, časti obce, alebo ako jednotlivci. Kto by chcel podporiť výmenu okien môže buď osobne, alebo priamo na bankový účet SLSP 0063665640/0900.
Za akúkoľvek finančnú pomoc Vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!