Oznamy

17. nedeľa v období cez rok "C" (28.7.2013)

17. nedeľa v období cez rok "C" (28.7.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Marty
Streda: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Budúca nedeľa: Osemnásta nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
29.7.2013 Pondelok 7:00 8:00
30.7.2013 Utorok 18:30  
31.7.2013 Streda 17:30 18:30
1.8.2013 Štvrtok 7:00  
2.8.2013 Piatok 18:30 17:30
3.8.2013 Sobota 18:30  
4.8.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 8:00

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jána
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Prokopovej
Streda – † rodina Marmanová a Bulková
Štvrtok – † Viktor, Pavol, Júlia Jánoško
Piatok – Štefan Kanderka a Vendelín Jančí
Sobota – † Matej a Mária Ježová
Nedeľa – † za zomrelých v rodine Jána a Kataríny Bednárových / † Jozef Mišči a rodičia Mišči a Dávidovi

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 18 a prosím o upratovanie skupinu číslo 19.
Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii príchodu diplomatickej návštevy pána Vincenta Busa, riaditeľa ekonomického sektoru pre projekty východnej a strednej Európy. On sám vyjadril vďačnosť pre všetkých, ktorí zorganizovali jeho privítanie a poďakovanie.

Náš tábor prosíme rodičov, aby si zobrali súhlas pre dieťa a ten musí byť podpísaný. Ďakujem za pomoc a ochotu. Ak by chcel niekto tábor finančne podporiť, alebo ponúknuť pomoc zo stravou tak je to možné. Za každú pomoc aj v mene detí ďakujem.

Minulý týždeň som Vám sľúbil, že Vám vyhlásim kompletné nacenenie okien. Na celú výmenu okien a montáž sme dostali zľavu 56% od firmy Elastic. Môžete si zakúpiť okná v tomto poradí a v tejto hodnote:
1. Na pravej a ľavej strane prvé tri okná od oltára – 990 € za jeden kus
2. Na pravej a ľavej strane prvé dve okná od chórusu, ktoré budú aj s vetraním – 1 130 € za kus
3. Posledné zadné oblúkové sklo – 1 070 €.
Montáž okien pôjde zvonku a vitráže zostávajú zvnútra.

V utorok po večernej sv. omši v Zubáku bude stretnutie farskej rady. Tak ako býva zvykom, členovia sú srdečne pozvaní na sv. omšu.

Rozpočet kúrenia a stavba kotolne, nakoľko zvažujeme ešte iné ponuky, oznámim neskôr po dohode s farskou radou.
Taktiež som Vám sľúbil projekt odvodnenia farskej budovy a kostola, ktorý je už vypracovaný a dopadol nasledovne: nad kostolom a farou je umiestnený svah, ktorý je zložený z ťažkej ílovitej hliny a dvoch vrstiev vody, ktorá je tlaková, čo znamená, že vystupuje na povrch. Našou úlohou je kopec zachytiť, aby nedošlo k zosuvu, pretože tento zosuv je vedený ako aktívny a zároveň znížiť tlak vody, aby už ďalej nevystupovala na povrch, čiže do objektov kostola a fary. Celé odvodnenie je nacenené tabuľkovou hodnotou 56 000 €, čo je pre našu farnosť veľmi vysoká cena. Preto sa budem snažiť nájsť iné možnosti okrem našich zdrojov, pretože rozhodne je nutné, aby sa tento projekt v budúcnosti vykonal.
Kto by chcel podporiť odvodnenie farskej budovy, výmenu okien a napokon i kúrenie v kostole, je to možné buď osobne alebo priamo na bankový účet SLSP 0063665640/0900.
Za akúkoľvek finančnú pomoc Vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

Spovedanie:
Streda – Horná Breznica po sv. omši od 19.00 do 20.00
Piatok – Horná Breznica pred sv. omšou od 17.00
Zubák po večernej sv. omši od 19.00 do 20.00.
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici pred sv. omšou, vo farskom kostole po sv. omši.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude v prvopiatkovom týždni v piatok ráno od 8.00. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.