Oznamy

15. nedeľa v období cez rok "C" (14.7.2013)

15. nedeľa v období cez rok "C" (14.7.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok: Panny Márie Karmelskej
Streda: Sv. Andreja – Svorada a Benedikta, pustovníkov
Budúca nedeľa: Šestnásta nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
15.7.2013 Pondelok 7:00  
16.7.2013 Utorok 18:30 17:30
17.7.2013 Streda 18:30 17:30
18.7.2013 Štvrtok 7:00 8:00
19.7.2013 Piatok 18:30 17:30
20.7.2013 Sobota 18:30  
21.7.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Emila Marmana
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc Anny
Streda – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Slabej a Zuzíkovej
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
Piatok – † Ondrej Slabý
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc rodiny Haviarovej
Nedeľa – † František Haviar / za zdravie a Božiu pomoc Anny Prokopovej a za pútnikov z Lichne

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 16 a prosím o upratovanie skupinu číslo 17.

Ešte raz by som chcel poďakovať za minulý týždeň. Zvlášť za hodovú slávnosť, celú organizáciu, za pomoc všetkým. Bola aj zbierka, ktorá bola obetovaná na dvere kostola v Hornej Breznici, a to vo výške 558,47€. Ďakujem za všetky milodary. Zaplatil som dvere 650€ a už nám chýba doplatiť 650€. Posledné dvere na sakristii som zatiaľ odvolal. Som vďačný všetkým darcom. Dnes bude prvonedeľná zbierka, ktorá bude obetovaná na doplatenie dverí a v Zubáku na odvodnenie kostola a farskej budovy.

Púť k Panne Márii Karmelskej – Domaniža.

Časopisy – Žilinská diecéza a Katolícke noviny.

Miništranti – možnosť denného tábora v Hornej Breznici. Od rána 8.00 do večera.