Oznamy

12. nedeľa v období cez rok "C" (23.6.2013)

12. nedeľa v období cez rok "C" (23.6.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Štvrtok: Sv. Ladislava
Piatok: Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Sobota: Sv. Petra a Pavla, apoštolov
Budúca nedeľa: Trinásta nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
24.6.2013 Pondelok 18:30 17:30
25.6.2013 Utorok 7:00  
26.6.2013 Streda 18:30  
27.6.2013 Štvrtok 7:00  
28.6.2013 Piatok 18:30 17:30
29.6.2013 Sobota 8.00 11.00 9:30
30.6.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – Janko, František a Petrík Kačík
Utorok – † Matej, Júlia a rodičia a ich rodiny
Streda – † Ferdinand a Oľga Parohová
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Emílie
Piatok – † za rodičov Malových a Rudolfa
Sobota – ... / Pavol a Anna Šutriepková a rodičia
Nedeľa – † Peter, Anna, Katarína Galková / † Anna a Martin Balej

Horná Breznica

Pondelok
Piatok
Nedeľa

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 13. a prosím o upratovanie skupinu číslo 14. Chcel by som sa zvlášť poďakovať za blahopriania a modlitby.

Ďakujem za každý milodar. V minulom týždni som zaplatil za dvere kostola v Hornej Breznici 400 €. Ešte raz som vďačný za všetky milodary. Doplatiť treba 1300 € za dvere. V sobotu na sviatok Petra a Pavla, apoštolov, bude zbierka – Halier sv. Petra.

Cez leto sa uskutoční tábor pre naše deti. Tábor bude v Novej Dubnici v saleziánskom centre v dátume od 12. augusta do 16. augusta 2013. Cena tábora na dieťa je 25 eur. Kto sa chce prihlásiť, tak môže v sakristiách kostolov, alebo u Jožky Jánoškovej. Prihlásiť sa môžete do konca júna. Ďakujem za pochopenie.

V stredu bude stretnutie detí v pastoračnom centre, nakoľko už od piatku začínajú tábory v našej farnosti. Stretko začne pre deti o 16.30 a potom bude večerná detská sv. omša, na ktorej budeme ďakovať za školský rok. Na túto sv. omšu pozývam žiakov, študentov, pedagogický aj nepedagogický zbor. Nezabudnite svoju vďačnosť vyjadriť aj účasťou na sv. spovedi. Je potrebné začať prázdniny a oddych s čistým srdcom.

Dňa 10.8. poriadajú zájazd do Velehradu a Kroměříža. Tí, ktorí majú záujem, tak sa môžu prihlásiť u pani Kuvikovej Zuzky a pani Krchňavej Julky. Cena zájazdu je 11 €.

Farský úrad Mojtín a obec Mojtín nás pozývajú na slávnostnú sv. omšu a uloženie ostatkov Ladislava Škultétyho Gábriša (významného slovenského vojaka). Sv. omšu celebrujú dvaja biskupi, náš diecézny biskup Tomáš Galis a biskup Ordinariátu ozbrojených síl František Rábek a uskutoční sa vo farskom kostole 27.6. o 10:30.

Diecézna púť rodín – pozýva farnosť Višňové (všetky informácie na výveske)