Oznamy

9. nedeľa v období cez rok "C" (2.6.2013)

9. nedeľa v období cez rok "C" (2.6.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Streda: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Piatok: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, sviatok, prvý piatok v mesiaci
Sobota: Nepoškvrnené Srdce Panny Márie
Budúca nedeľa: Desiata nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
3.6.2013 Pondelok 7:00  
4.6.2013 Utorok 7:00  
5.6.2013 Streda 17:30 18:30
6.6.2013 Štvrtok 7:00  
7.6.2013 Piatok 18:30 17:30
8.6.2013 Sobota 18:30  
9.6.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Služby upratovania

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 10 a prosím o upratovanie skupinu číslo 11. Chcel by som sa poďakovať animátorom a rodičom za duchovnú obnovu prvákov aj tretiakov. Ďakujem za dôveru, za prácu s deťmi, za obed, zákusky a program. Myslím, že deti sú určite spokojné. Ďakujem ženám, ktoré upratali faru. Ešte raz chcem vyjadriť všetkým animátorom vďačnosť, pretože v tomto týždni sme ukončili duchovnú obnovu školy, ďakujem im za ich pomoc a obetu. Ďakujem aj za zbierku na farnosť. Ďakujem za každý milodar. V tomto týždni som objednal dvere na kostole v Hornej Breznici (záloha 300 €). Budú stáť 2014 €. Potom pokračujeme v prácach na kostole v Zubáku.

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Rozália Bulková
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jozefa
Streda – † Jozef a Amália Parohová
Štvrtok – † Rudko Slabý
Piatok – † Pavol Dušička
Sobota – † Pavol Korošík
Nedeľa – † Anton a Antónia Vrabcová / † Peter a Tomáško Medňanský

Horná Breznica

Pondelok
Piatok
Nedeľa

Rôzne

Mládež a animátori budú mať vo štvrtok brigádu. Upratujú centrum. Začiatok brigády o 17:00.

Cez leto sa uskutoční tábor pre naše deti. Tábor bude v Novej Dubnici v saleziánskom centre v dátume od 12. augusta do 16. augusta 2013. Cena tábora na dieťa je 25 eur. Kto sa chce prihlásiť, tak môže v sakristiách kostolov, alebo u Jožky Jánoškovej. Prihlásiť sa môžete do konca júna. Ďakujem za pochopenie.

Púť Czestochova – Licheň – Zebrzydowska kalvária (pozri plagát - informácie)

Spovedanie:
Streda – Horná Breznica 20 min. pred sv. omšou a po sv. omši od 19:00 do 20:00
Piatok – Horná Breznica od 17:00 do sv. omše
Zubák po večernej sv. omši od 19:00 do 20:00.
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
Na prvý piatok v mesiaci bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici pred sv. omšou, vo farskom kostole po sv. omši.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude v prvopiatkovom týždni v piatok ráno od 8:00. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.