Oznamy

7. Veľkonočná nedeľa "C" (12.5.2013)

7. Veľkonočná nedeľa "C" (12.5.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Panna Mária Fatimská
Utorok: Sv. Matej, apoštol
Štvrtok: Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník
Budúca nedeľa je Svätodušná – Turíce, Prvé sv. prijímanie

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
13.5.2013 Pondelok    
14.5.2013 Utorok 17:30  
15.5.2013 Streda 17:30 16:30
16.5.2013 Štvrtok 7:00  
17.5.2013 Piatok 17:30 16:30
18.5.2013 Sobota 17:30  
19.5.2013 Nedeľa 10:00 8:00

Služby upratovania

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 7 a prosím o upratovanie skupinu číslo 8 s rodičmi prvoprijímajúcich. Ďakujem animátorom, škole a rodičom za duchovnú obnovu pre tretiakov.

Úmysly

Zubák

Pondelok
Utorok – † Štefan, Katarína a František Dzurko
Streda – za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Milana
Štvrtok – † Rudolf a Agnesa Parohová
Piatok – † Amália a Dušan Slabý
Sobota – † František Haviar
Nedeľa – † Rudolf Gelo / † Imrich, Alžbeta a deti Belicovi

Horná Breznica

Pondelok
Piatok
Nedeľa

Rôzne

Spovedanie pred prvým svätým prijímaním bude v sobotu 18. mája v čase od 10.00 do 10.30.
Po večerných detských svätých omšiach budú nácviky pre prvoprijímajúce deti.
V sobotu po večernej svätej omši budú mať organizačné stretnutie miništranti. Ďakujem vopred za ich účasť.

V piatok bude duchovná obnova pre druhý ročník na farskom úrade.

Cez leto sa uskutoční tábor pre naše deti. Tábor bude v Novej Dubnici v saleziánskom centre v dátume od 12. augusta do 16. augusta 2013. Cena tábora na dieťa je 25 eur. Kto sa chce prihlásiť, tak môže v sakristiách kostolov, alebo u Jožky Jánoškovej.

Prestavba farského úradu

Stavebný materiál + práca:

  • Firma Best: 1118,64 eur
  • Firma tomi: 3352,4 eur
  • Miroslav Záň: 5700 eur

Elektroinštalácia:

  • Firma Munus: 2296,75 eur

Okná:

  • Firma Elastic: 2205,94 eur

Kominár

  • Miroslav Zuzík: 1378,78 eur

Svetlá:

  • Firma Ledma: 760,8 eur

Kamil Babača

  • vodoinštalačný materiál: 2191 eur

Ostatné výdavky: 368,69 eur

Spolu: 19 373 eur

Kto by chcel prispieť, tak môže podporiť toto dielo. Ešte raz sa chcem všetkým poďakovať za akúkoľvek pomoc, zvlášť za každý finančný dar. Na farskom účte je zostatok 1296,18 eur. Najbližšie, ak bude dostatok financií, tak plánujeme odvodnenie farskej budovy a dokončenie dverí v Hornej Breznici.