Oznamy

6. Veľkonočná nedeľa "C" (5.5.2013)

6. Veľkonočná nedeľa "C" (5.5.2013)

Liturgický kalendár

Štvrtok - Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok – viaže nás účasť na svätej omši
Budúca nedeľa je 7. Veľkonočná nedeľa

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
6.5.2013 Pondelok 7:00  
7.5.2013 Utorok 18:30  
8.5.2013 Streda 7:00  
9.5.2013 Štvrtok 18:30 17:30
10.5.2013 Piatok 18:30 17:30
11.5.2013 Sobota 18:30  
12.5.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Služby upratovania

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 6 a prosím o upratovanie skupinu číslo 7.

Úmysly

Zubák

Pondelok
Utorok – † Jozef Kuvik a Gizela
Streda – za zdravie a Božiu pomoc Jozefa
Štvrtok – Mária Kanderková a Štefan Kanderka
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc pre Gabiku
Sobota – † Pavol a Katarína Dzurková
Nedeľa – Štefan Zuzík / rodina Hamšíková

Horná Breznica

Pondelok
Piatok
Nedeľa

Rôzne

Ďakujem animátorom, škole a rodičom za duchovnú obnovu pre štvrtákov. V piatok som dokončil prestavbu fary. Sú síce ešte niektoré práce nedokončené, ale tie hlavné práce sú ukončené. Ospravedlňujem sa, ale nebol dostatočný priestor pre finančné zhodnotenie a preto Vám vyhlásim konečný stav až budúcu nedeľu, je to aj z dôvodu, že nie sú vyplatené všetky faktúry spojené s prestavbou. Ďakujem za pochopenie.
Po všetkých prácach by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí boli účastní pri prestavbe farskej budovy. Je to firma Miroslava Záňa – murárske práce, firma Elastic – výroba a montáž okien, firma Munus – elektroinštalačný materiál a montáž, internet a alarm, firma Tomi – stavebný materiál, firma Best – sanita a obklady, firma Ledma – svietidlá, firma Kamila Babaču – vodoinštalácia a kúrenie, firma Kominárstvo Miroslav Zuzík – stavba komínov a prestavba kotolne, zvlášť ďakujem brigádnikom a taktiež obecným úradom za pomoc.
Chcel by som poďakovať pánom Miroslavovi Havkovi – stolárske práce, Jozefovi Ivanišovi – montáž elektriky, Milanovi Jančimu – okrasná mreža na kotolni a Silviovi Hagarovi za montáž v oblasti elektronických prístrojov.
Ďakujem ženám za pripravenie obedov pre brigádnikov a zvlášť jedálni v škôlke.
Ďakujem ženám a dievčatám, ktoré upratovali v tomto týždni.
Chcel by som sa poďakovať za drevo od nemenovaného darcu. Samozrejme, vďaka patrí ešte firme Visia a zvlášť architektovi Lacovi Chatrnúchovi, statikom a všetkým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto diele. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli finančne na toto Božie dielo a ďakujem za všetky milodary, ktoré obetujete, nakoľko by som chcel pokračovať ďalej v prestavbe odvodnením a úpravou terénu a dokončiť výmenu dverí na kostole v Hornej Breznici. Kto by chcel vedieť komu a začo sa dali peniaze – bude o tom oboznámená farská rada a nájdete to i vo finančnom denníku, ktorý je k nahliadnutiu. V neposlednom rade najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu za to, že sme to spoločnými silami zvládli. Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pristúpili ku sviatosti zmierenia počas prvopiatkového týždňa.

Vo štvrtok po večernej svätej omši bude stretnutie farskej rady. Našou úlohou bude nielen zhodnotiť finančný stav, ale aj posunúť prestavbu farskej budovy a teda hlavne mám na mysli pastoračného centra ďalej.

V piatok bude duchovná obnova pre tretí ročník na farskom úrade.

V sobotu po večernej svätej omši budú mať organizačné a hudobné stretnutie naše prvoprijímajúce deti. Ďakujem vopred za ich účasť. Ak by mal niekto problém z rodičov, tak deti po nácviku zaveziem domov.

V piatok po večernej svätej omši bude stretnutie animátorov ohľadne detského tábora, ktorý sa bude konať v auguste.

V piatok v rámci svätej omše sa predstavia mamičky z modlitieb matiek i s hlavnou koordinátorkou. Iba svätá omša v Zubáku.

Zmena svätej omše v stredu bude ráno a na sviatok vo štvrtok budú večer sväté omše. Prehodil som to aj kvôli rekolekcii, ktorá bude v stredu.