Oznamy

Veľkonočná nedeľa (31.3.2013)

Veľkonočná nedeľa (31.3.2013)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa je 2. Veľkonočná
pondelok - Veľkonočný Pondelok

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
1.4.2013 Pondelok 8:00 9:30
2.4.2013 Utorok 7:00  
3.4.2013 Streda 18:30 17:30
4.4.2013 Štvrtok 7:00  
5.4.2013 Piatok 18:30 17:30
6.4.2013 Sobota 18:30  
7.4.2013 Nedeľa 8:00 a 11:30 9:30

Služby upratovania

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 20 a prosím o upratovanie skupinu číslo 21.

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Richard a Melánia Slabá
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Chudej a Velikej
Streda – † Pavol a Eva Bednárová a synovia
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc Vlasty Marmanovej
Piatok – † Miroslava Balážová
Sobota – † Pavol a Mária Kubišová
Nedeľa – † Ján a Katarína Belicová, † Anna Kostková

Horná Breznica

Pondelok
Piatok
Nedeľa

Rôzne

Ďakujem brigádnikom pri prestavbe fary. Ďakujem za pripravenie obeda pre brigádnikov. Ďakujem za dokončenie kotolne a ostatných prác - kominárom – Zuzíkovi a vodárom – Babačovi, taktiež elektrikárom – Kováčovi. Zvlášť ďakujem za celé sviatky – všetkým ľuďom, spevákom, organistom, kostolníkom, miništrantom, požiarnikom, čo upratujú a ozdobujú kostol – zvlášť kvety. V Zubáku sa vybralo na kvety 216 € - zostatok 86,20 € bol obetovaný na potreby kostola. Naozaj vďaka za nádherné sviatky.

Dnes je výročná zbierka, ktorá je obetovaná na doplatenie dverí kostola a prerábku farskej budovy. Za všetky vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Kto by chcel ísť na sv. spoveď tak má možnosť na prvý piatok v mesiaci pred sv. omšou v Hornej Breznici od 16:45 a po sv. v Zubáku o 18:30. Pri sv. omšiach budú odprosujúce pobožnosti. Môžete sa vyspovedať aj počas týždňa pred všetkými sv. omšami.

V tomto týždni v piatok bude duchovná obnova pre 5. ročník.

V piatok bude detská sv. omša a detské stretko na fare o 16:30.

Dnes bude miestna zábava v Zubáku. Začína o 20:00 v Kultúrnom dome.