Oznamy

Kvetná nedeľa (24.3.2013)

Kvetná pôstna nedeľa (24.3.2013)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
Štvrtok – Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok – Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota – Biela sobota, Vigília Pánovho zmŕtvychvstania
Ostatné dni sú feriálne v pôstnom období. (Veľký týždeň)

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
25.3.2013 Pondelok 7:00  
26.3.2013 Utorok 7:00  
27.3.2013 Streda 18:30 17:30
28.3.2013 Štvrtok 18:30 16:30
29.3.2013 Piatok 17:00 15:00
30.3.2013 Sobota 18:30  
31.3.2013 Nedeľa 8:00 a 11:30 9:30

Služby upratovania

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 19 a prosím o upratovanie skupinu číslo 20.

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Františky
Utorok – † Michal Michalík, Hana Hudáková a rodičia
Streda – † Eduard, Amália Hurínková, rodičia a synovia
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa – † František a Anna Zuzíková

Horná Breznica

Pondelok
Piatok
Nedeľa

Rôzne

Ďakujem všetkým brigádnikom pri prestavbe fary. Ďakujem za pripravenie jedla pre brigádnikov. Ďakujem za akékoľvek finančné dary v tomto týždni. Kto by chcel finančne podporiť prestavbu fary, tak každá pomoc je vítaná. Za každý milodar vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Ak ste sa nestihli vyspovedať, tak môžete prijať svätú spoveď v Hornej Breznici v stredu od 16.30 do svätej omše a v Zubáku po svätej omši.

Zaopatrovanie chorých bude v tomto týždni v stredu ráno od 8.00. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.00 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, povzbudiť ich k veľkonočnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.

Na Zelený štvrtok bude po sv. omši meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom po večernej sv. omši. Potom bude zložená Sviatosť.

Na Veľký piatok sa bude konať krížová cesta v kostole, nakoľko obrady Veľkého piatku sa uskutočnia aj v Hornej Breznici. Krížová cesta vo farskom kostole bude pred obradmi o 16.30. Obrady Veľkého piatku v Zubáku budú o 17.00. Krížová cesta v Hornej Breznici bude o 14.30 a obrady Veľkého piatku budú o 15.00. Po večerných obradoch vo farskom kostole bude meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom.
Na Veľký piatok je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu vo farskom kostole v Zubáku bude od 8.00 vyložená Sviatosť oltárna. Sviatosť oltárna sa uschová o 18.15. V Hornej Breznici bude vyložená Sviatosť na Bielu sobotu o 8.30 a uschovanie Sviatosti oltárnej bude o 16.00.

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera, ktorá bude obetovaná na doplatenie dverí v Hornej Breznici a predpokladám aj na prerábku fary. Taktiež bude aj zbierka pri Božom hrobe. Za všetky vaše milodary vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Bielou sobotou končíme pôstne obdobie.

Budúci víkend – v noci z 30. na 31. marca sa mení zimný čas na letný, spíme o hodinu menej :-(

Dnes je 28. Medzinárodný deň mládeže.

Materská škola nás srdečne pozýva na výstavu veľkonočných dekorácií spojenú s tvorivými dielňami dnes o 14.30.

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní
Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:
1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.