Oznamy

2. pôstna nedeľa (28.2.2013)

2. pôstna nedeľa (28.3.2013)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa je 3. pôstna nedeľa.

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
11.3.2013 Pondelok 7:00  
12.3.2013 Utorok 17:30  
13.3.2013 Streda 17:30 16:30
14.3.2013 Štvrtok 7:00  
15.3.2013 Piatok 17:30 16:30
16.3.2013 Sobota 17:30  
17.3.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Služby upratovania

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 15 a prosím o upratovanie skupinu číslo 16. Ďakujem animátorom i rodičom za duchovnú obnovu ôsmakov a ďakujem aj účastníkom prednášky.

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jozefa
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc nášho duchovného otca Vladimíra
Streda – za zdravie a Božiu pomoc Milana
Štvrtok – za farnosť
Piatok – † Viliam a Helena Slabá
Sobota – † František Ondricha
Nedeľa – † Anna, Rudolf Vrábel a rodičia, † Rudko Slabý

Horná Breznica

Pondelok
Piatok
Nedeľa

Rôzne

Požehnanie domov – požehnávať sa môže každý rok, chcel som prísť do každého domu, ale rozhodol som sa, že to nechám na Vás. V sakristiách kostolov sa môžete zapísať. Nezabudnite uviesť číslo domu a telefónny kontakt. Dnes budem požehnávať domy v Hornej Breznici.

Spovedanie:
UtorokZubák od 17:45 do sv. omše
StredaHorná Breznica od 16.45 do sv. omše
PiatokHorná Breznica od 16.45 do sv. omše / Zubák - po večernej sv. omši od 19.00 do 20.00.
Počas spovedania bude vyložená sviatosť oltárna.
Na prvý piatok v mesiaci bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici pred sv. omšou, ako aj vo farskom kostole.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude v prvopiatkovom týždni v piatok ráno od 8.00. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.00 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.

Duchovná obnova pre animátorov bude 8. a 9. marca v pastoračnom centre Zubák. Bude ju viesť spoločenstvo Erko. Je zamerané na prácu s deťmi.

Krížové cesty:
Zubák – piatok pred sv. omšou, nedeľa – po rannej sv. omši
Horná Breznica – piatok po sv. omši, nedeľa – po sv. omši