Oznamy

Milodary a zbierky na okná v Breznici

1. zbierka 214,35 €
dar 50 €
2. zbierka 531,5 €
dar 50 €
dar 100 €
r. Zuzíková 610 €
r. Mičková 610 €
bratia Karasovi 610 €
JEDNOTA Dôchodcov 625 €
6 rodín 600 €
r. Chachuľová a Karasová 610 €
ruženec p. Verešová 260 €
Oščatkovi 610 €
milodar 50 €
zbierka 195,6 €
dar 200 €
milodar 100 €
zbierka 167,55 €
Modlitby matiek, ruž. sp. p. Brnákovej a Goroňovej 675 €
Ruža p. Ivanišovej 400 €
milodar 40 €
milodar 50 €
zbierka 286,14 €
milodar 250 €
dar 2000 €
Spolu 9895,14 €

Zostatok: 9895,14 – 2487,18 (vitráže) – 6176 (okná) = 1231,96 €
Veľké okná (predbežná cena): 4080 €