Obec Horná Breznica

Horná Breznica

Horná Breznica leží na severovýchode Bielych Karpát v kotlinovite rozšírenej doline potoka Zubák. Nadmorská výška v strede obce je 340 m n. m., v chotári 314-652 m n. m. Stredná kotlinová časť chotára je pahorkatina, po obvode vrchovina so zalesnenými tvrdošmi.

Chotár Obce má rozlohu 1229 hektárov. Na západe hraničí s Lednicou, na severozápade so Zubákom, na severovýchode s Dohňanmi, na východe so Streženicami, na juhovýchode s Lednickými Rovňami a na juhu s Dolnou Breznicou.

História obce

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1388. Vtedy spojená s dnešnou Dolnou Breznicou niesli názov Breznycze. Názov obce bol odvodený od slova breza a znamená, že bola založená v brezovom poraste.

Neskôr došlo k rozdeleniu historického územia Breznice. V roku 1471 uvádzajú sa už dve obce, ktoré nesú prívlastky podľa počtu obyvateľov Malá Breznica a Veľká Breznica. Neskôr sa ich pomenovanie mení podľa polohy: Horná (pôvodne Malá) Breznica a Dolná (pôvodne Veľká) Breznica.

Horná Breznica patrila do lednického panstva. V roku 1598 mala 31 domov. Súpis z roku 1720 spomína 2 mlyny a 20 daňovníkov. V roku 1773 nesie názov Horné Breznicze, maďarsky Felsőbreznic, Felsőnyiresd. Pri prvom sčítaní obyvateľov v Uhorsku v rokoch 1785 – 1787 mala 64 domov, 77 rodín a 430 obyvateľov, v roku 1828 mala 56 domov a 580 obyvateľov. V rokoch 1980 – 1990 bola Horná Breznica s Dolnou Breznicou opäť spojená pod názvom Breznica. V roku 1990 sa Horná Breznica osamostatnila.

Obyvateľstvo

Obyvatelia sa živili prevažne poľnohospodárstvom. Do roku 1918 nosili kroj. Po roku 1918 obyvatelia odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce a mnohí sa vysťahovali do cudziny. Časť obyvateľstva sa zamestnala v priemyselných závodoch na okolí.

Obyvatelia boli Slováci a katolíci. Bývala tu jedna židovská rodina a niekoľko Rómov. Najväčší počet obyvateľov – 617 mala obec v roku 1970. V roku 2001 klesol ich počet na 461.

Zástavba

Horná Breznica sa v minulosti vyvíjala ako potočná radová dedina. Do roku 1918 tu boli prevažne drevené domy a domy z nepálených tehál. Domy boli trojpriestorové a dvojpriestorové s prístavbou hospodárskych budov. Štíty mali orientované do ulice, strechy sedlové, kryté slamou. Komora (výška) bola prístupná rebríkom z pavlače.

V roku 1598 obec mala 31 domov, v roku 1785 už 64 domov a v roku 2001 až 174 domov.

Viac informácií na oficiálnej stránke obce