Farnosť Zubák

Zmluvy

(20.2.2017) Rekonštrukcia budovy telocvične pre deti a mládež