Farnosť Zubák

Vizitácia 2017

Správu a výsledky Vizitácie 2017 si môžete pozrieť tu.