Farnosť Zubák

Štatistické informácie o farnosti za rok 2022

Poďakovanie

V tomto roku by som sa chcel poďakovať najskôr všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Už som viackrát poukázal na to, že si rovnakým spôsobom vážim jednoduchého človeka, ktorý odpracuje čo i len jednu hodinu na fare, ako aj podnikateľa, ktorý venuje finančný obnos. Vďaka patrí najskôr Pánu Bohu, ktorý nás obdaroval štedrosťou, láskou a chuťou zveľadiť nielen duchovné, ale i hmotné dielo.
Chcel by som poďakovať za duchovné akcie počas tohto roka:

 • Detský letný tábor, detské stretká, adventný kalendár, Mikuláš, koledovanie, deviatnik - Kto dá prístrešie sv. rodine, podomová návšteva Panny Márie, ružencové spoločenstvá, modlitby otcov a matiek, svätá omša pri kaplnke sv. Vendelína, púť do Šaštína, adventný koncert, sľub farskej rady, detské katechézky, miništrantské stretká, prednášky, pôstne túžby, fatimské soboty, návšteva chorých, korunka k Božiemu milosrdenstvu, hodové slávnosti v Breznici aj v Zubáku, požehnanie Lurdskej jaskyne a varenie gulášu, či zabíjačka, a najväčšia slávnosť - odovzdanie relikvií sv. Vendelína od farnosti St. Wendel z Nemecka.
 • Chcem sa zo srdca poďakovať naozaj všetkým, ktorí mi s tými to aktivitami pomohli a viedli ich
 • Veľká vďaka patrí aj mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania, ďakujem organistom, kostolníkom, miništrantom, lektorom, spevákom a zborom, ďalej tým ktorí upratujú a starajú sa o kostoly.
 • Chcel by som poďakovať tým, ktorí sa starajú o centrá (upratovanie, varenie, údržba a opravy, kúrenie)
 • Veľká vďaka patrí  súčasným členom farskej rady (Brnák Michal, Brňák Peter, Stanka Gabrišová, Grepiniaková Anna, Bulková Jana, Peter Kanderka, Miroslav Zuzík, Miroslav Kanderka, Pavol Gelo,–  ktorí sa snažili čo najlepším spôsobom rozhodovať o časnej a duchovnej správe v našej farnosti.

Chcel by som sa poďakovať aj za stavebnú činnosť, ktorá bola aj v tomto roku veľmi bohatá:

 • Podarilo sa nám posunúť krížovú cestu až po 8. zastavenie, s tým, že máme cestu až po 10. zastavenie, čo sa mi zdá až nadľudský výkon.
 • Taktiež sme urobili obrovský pokrok aj v ružencovej záhrade a chýba nám dostavba 4. ruženca.
 • Týmto sa chcem poďakovať všetkým chlapom, ktorí s pravidelnosťou chodievali na brigády a častokrát naozaj vo veľmi peknom počte. Zvlášť by som sa chcel poďakovať tým, ktorí chodili najviac a pravidelne, a spomenul by som aspoň týchto: Peter Kanderka, Mirko Kanderka, Jozef Bednár, Miroslav Budiač, Emil Paroha, Dušan Marman, Vladko Adamec,  Janko Gálik, Felix Bednár, Silvester Babača, Jožko Ivaniš, Miško Brnák, Jurko Kanderka, Roman Slabý, Roland Ocinák, Štefan Bulko, Milan Marman, Ondrej Bednár - tieto práce boli veľmi namáhavé a ťažké, môžem povedať, že sa tam chlapi veľmi narobili. Takisto sa chcem poďakovať aj ženám, ktoré pripravovali chlapom stravu.
 • Pri stavbe krížovej cesty bolo veľmi veľa odborných prác, ako bolo šalovanie, murovanie z kameňa, zváračské práce, armovanie železa, až po stavby krovu a výroba dreva – za toto všetko chcem či už firmám alebo aj jednotlivcom poďakovať.
 • Ďakujem aj za relikvie ktoré sme dostali do krížovej cesty a výrobu umeleckých diel z dielne umelca Janka Balaja.
 • Taktiež sa chcem poďakovať za špárovanie ženám aj mužom, menovite Peťo Slabý, Anka Zacharová, Jurko Gabriš, p. Jánošková, p. Geregová , p. Rafajová, a ďakujem aj za montáž týchto umeleckých diel.

Môžeme teda povedať, že okrem kamerového systému a osadenia relikvií, ako aj pamätných tabúľ, máme 7 zastavení krížovej cesty hotových.

Chcem sa poďakovať aj za finančné dary, ďakujem všetkým, ktorí ste sa vyzbierali na tajomstvá ružencovej záhrady. Tie budeme inštalovať podľa počasia začiatkom roka.

Ďakujem aj za materiál, ktorý sme dostali počas roka. Tým chcem poďakovať Cementárňam Ladce, p. Barcíkovi a Hortovi za 3 kamióny cementu, ktoré sme dostali počas roka. Tu sa chcem poďakovať aj Jankovi Ivanišovi za zemné práce, ako aj Vladkovi Šutriepkovi a Mirkovi Zuzíkovi za prevozy materiálov počas roka.

Chlapom z Breznice sa chcem poďakovať za stavbu krovov: Jozef Karas, Fero Vraník, Marián a Tonko Kozáčkovci, Mirko Goroň. Ludvíkovi Ocinákovi sa chcem poďakovať za stavbu prístrešku nad Betlehemom a p. Milovi za nové ríny.

Stále sa pracuje na novom presbytériu, kde rozpočet by mal byť okolo 15 000€, za obetný stôl a ambónu. Pevne verím, že sa vám to bude páčiť, pretože nás bude čakať v tomto roku veľká slávnosť, a to konsekrácia kostola. Chcem ešte poďakovať všetkým tým, ktorí hlasovali – hlasov bolo 195 v pomere 116 / 79 pre variant A, ktorý jednoznačne zvíťazil. Taktiež v budúcom roku budeme pokračovať v stavbe krížovej cesty, kde by som chcel postaviť hrubú stavbu až po 14. zastavenie, uvidíme, či sa nám to podarí uskutočniť. Taktiež sa bude pracovať na oplotení pozemku a aj na výsadbe drevín. Tým chcem poďakovať p. Kozovému a Rendekovi za dodanie drevín a ženám za ich posadenie.

Chcem ešte poďakovať aj za zbierky, ktoré boli venované na energie, v ktorých budeme pokračovať až do marca.

Ďakujem aj p. Glejtekovi za navrhnutie a realizáciu erbu našej farnosti, tento erb vám bude v najbližšom čase zverejnený. Čakáme ešte na vyjadrenie ministerstva vnútra, ktoré ho má schváliť a zaregistrovať.

Chcem sa poďakovať aj za výrobu ešte ďalších nábytkov Ottovi Kurtimu pre faru a zvlášť pre centrum. Dokončila sa hosťovská izba a kancelária a v centre nás v budúcom roku čaká ešte kaplnka, ostatné nábytky by mali byť už dokončené.

Ďakujem aj Prenosilovcom a Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačný materiál a elektroinštaláciu. Takisto chcem poďakovať Marcelovi Palicovi za inštaláciu ďalších kamier ako aj Jožkovi Krchňávkovi za internetový servis.

Taktiež sa chcem poďakovať aj za okná do Hornej Breznice, ktoré už máme hotové aj vyplatené.

Ďakujem aj všetkým chlapom, ktorí chystali  rezali drevo.

Ďakujem ženám, ktoré mi počas celého roka upratovali faru: Evka a Zuzka Krchňávková, Milka Parohová.

Chcem sa poďakovať aj ostatným firmám, ktoré nám pomohli počas tohto roka, či už finančne alebo s materiálom: Tonko Bolega, Robo Jendrol, Ivan Machara, Mirko Zuzík, Iveta Blahová, Jožko Janček, Dominik Brňák, Dominik Letko, Ladislav Bukovčík, obec Zubák, Zdenka Kopecká, Radko Mikas, Roman Krause, Ľubko Baránek, Jana Kosáčová, p. Michalcová, Miloš Gabriš – Spojtech, p. Trnka, Rudolf Kozák, bratia Štefancovci, Milan Janči, Kamil Babača, Ladislav Cichý.

Taktiež sa chcem poďakovať aj za stavbu parkoviska samosprávnemu kraju a p. županovi Jaroslavovi Baškovi.

Štatistika matrík za rok 2022

  Spolu Zubák Horná Breznica Z inej farnosti
         
Krsty 25 11 5 9
         
  6 chlapcov 3 chlapci 1 chlapec 2 chlapci
  19 dievčat 8 dievčat 4 dievčatá 7 dievčat
         
  14  zákonne      
  11 nezákonne      

 

  Spolu Zubák Horná Breznica
       
Prvé sväté prijímanie 8 2 6

 

  Spolu Zubák Horná Breznica Z inej farnosti
         
Sobáše 5 3 1 1

 

  Spolu Zubák Horná Breznica
Pohreby 21 13 8
  13 mužov 9 mužov 4 muži
  8 žien 4 ženy 4 ženy
       
  14 zaopatrených 8 zaopatrených 6 zaopatrených
  7 nezaopatrených 5 nezaopatrených 2 nezaopatrení

 

  Spolu Zubák Horná Breznica
Počet svätých omší 604 427 177