Vitajte

Dnes

nedeľa, 9.5.2021

6. veľkonočná nedeľa

Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. alebo Aleluja.

1 Jn 4, 7-10

Jn 15, 9-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Svätí na dnes:

SV. BEATUS Z VENDÔME
SV. LUMINOSA Z PAVIE

5. veľkonočná nedeľa, rok B (2. mája 2021)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
Utorok: Sv. Floriána, mučeníka
Budúca nedeľa: 6. veľkonočná nedeľa, rok B

Sv. omše

    Zubák Horná Breznica
3.5. Pondelok 7.00  
4.5. Utorok 18.30  
5.5. Streda 17.30 18.30
6.5. Štvrtok 18.30  
7.5. Piatok 18.30 17.30
8.5. Sobota 16.30 17.30
9.5. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Z oznamov

V piatok bude birmovanecká sv. omša a stretnutie birmovancov o 18.30 v Zubáku a v sobotu o 17.30 bude birmovanecká sv. omša v Breznici a po nej stretko pre Brezničanov.

Prvý piatok – spovedanie – prosím, aby ste využili sviatosť zmierenia počas celého týždňa
Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Štvrtok - po sv. omši, v sobotu pred sv. omšou
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní
vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami
a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Viac v aktuálnych oznamoch