Vitajte

Dnes

štvrtok, 30.3.2017

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

Ex 32, 7-14

Ž 106, 19-20. 21-22. 23

Refrén: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Jn 5, 31-47

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Svätí na dnes:

SV. JÁN KLIMACH
SV. KVIRÍN
SV. LEONARD MURIALDO

4. pôstna nedeľa, rok A (26.3.2017)

Sv. omše

    Zubák Horná Breznica
27.3.2017 Pondelok 7.00  
28.3.2017 Utorok 18.30  
29.3.2017 Streda 18.30 17.30
30.3.2017 Štvrtok 7.00  
31.3.2017 Piatok 17.30 16.30
1.4.2017 Sobota 18.30  
2.4.2017 Nedeľa  8.00 a 11.00 9.30

Z oznamov

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou/ Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši
Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Dnes sa pomodlíme krížovú cestu mužov a otcov.

Duchovná obnova školy – v tomto týždni plánujeme začať s duchovnou obnovou školy: v stredu, štvrtok a piatok, a to pre piatakov, siedmakov a ôsmakov.

Viac v aktuálnych oznamoch