Vitajte

Dnes

utorok, 20.8.2019

Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

Sdc 6, 11-24a

Ž 85, 9. 11-12. 13-14

R.: Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.

Mt 19, 23-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Svätí na dnes:

SV. BERNARD Z CLAIRVAUX

19. nedeľa v cezročnom období, rok C (11.8.2019)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Jany Františka de Chantal, rehoľníčky
Streda: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Štvrtok: Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu
Budúca nedeľa: 20. nedeľa v cezročnom období, rok C

Sv. omše

    Zubák Horná Breznica
12.8. Pondelok 7.00  
13.8. Utorok    
14.8. Streda    
15.8. Štvrtok 7.00 a 18.30 17.30
16.8. Piatok 18.30 17.30
17.8. Sobota 15.00 a 18.30  
18.8. Nedeľa 8.00 a 11.00             9.30

Z oznamov

Prihlášku na detský letný tábor pre vaše dieťa si, prosíme, vyzdvihnite v sakristiách kostolov.

Viac v aktuálnych oznamoch