Vitajte

Dnes

utorok, 21.8.2018

Svätého Pia X., pápeža
(spomienka)

Ez 28, 1-10

(Ž) Dt 32, 26-27b. 27c-28. 30. 35c-36b

Refrén: Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi.

Mt 19, 23-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Svätí na dnes:

SV. PIUS X.
BL. VIKTÓRIA RASOAMANARIVO

20. nedeľa v cezročnom období, rok B (19.8.2018)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok: Sv. Pia X., pápeža
Streda: Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Piatok: Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 21. nedeľa v cezročnom období, rok B

Sv. omše

    Zubák Horná Breznica
20.8. Pondelok

 

 

21.8. Utorok

 

 

22.8. Streda 18.30

 

23.8. Štvrtok 7.00

 

24.8. Piatok 18.30

 

25.8. Sobota

 

 

26.8. Nedeľa 8.00       9.30

Z oznamov

Viac v aktuálnych oznamoch