Vitajte

Dnes

utorok, 23.8.2016

Utorok 21. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Ruženy Limskej, panny
(ľubovoľná spomienka)

2 Sol 2, 1-3a. 14-17

Ž 96, 10. 11-12a. 12b-13

Refrén: Pán príde súdiť všetky národy.

Mt 23, 23-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Svätí na dnes:

SV. ANTON Z GERACE
SV. SIDON (ZDENKO)
SV. RUŽENA LIMSKÁ

Podmienky pre získanie úplných odpustkov pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva

Dvadsiataprvá nedeľa v cezročnom období, rok C (21.8.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Utorok: Sv. Ruženy Limskej, panny
Streda: Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Sobota: Sv. Moniky, spomienka
Budúca nedeľa: Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období, rok C

Sv. omše

    Zubák Horná Breznica
22.8.2016 Pondelok 7.00
23.8.2016 Utorok 18.30
24.8.2016 Streda 18.30 17.30
25.8.2016 Štvrtok 7.00
26.8.2016 Piatok 18.30 17.30
27.8.2016 Sobota 18.30
28.8.2016 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Z oznamov

Poslanci OZ organizujú zájazd do Dunajskej Stredy na termálne kúpalisko v sobotu 27. augusta 2016. Cena za dopravu je 12 €, nahlásiť sa môžete na OCÚ Zubák alebo u Silvestra Babaču.

Viac v aktuálnych oznamoch