Vitajte

Dnes

nedeľa, 19.11.2017

33. nedeľa v Cezročnom období

Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

Refrén: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

1 Sol 5, 1-6

Mt 25, 14-30

alebo kratšie

Mt 25, 14-15. 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Svätí na dnes:

SV. AGNESA Z ASSISI
SV. MATILDA

32. Nedeľa v období cez rok, rok A (12.11.2017)

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 33. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Sv. omše

    Zubák Horná Breznica
13.11.2017 Pondelok 7.00 7.30
14.11.2017 Utorok 18.30  
15.11.2017 Streda 8.00  
16.11.2017 Štvrtok    
17.11.2017 Piatok 18.30 17.30
18.11.2017 Sobota 18.30  
19.11.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Z oznamov

Stretnutie prvoprijímajúcich rodičov bude 24. novembra 2017 v piatok po večernej sv. omši. Čo sa týka prvoprijímajúcich detí, tak v najbližších dvoch týždňoch dostanú kartičky, na ktorých budú mať povinnosť chodiť na všetky detské stretnutia a detské sv. omše a všetky nedele a prikázané sviatky. Tieto stretnutia budú povinné aj pre žiakov 2. ročníka, ktorí budú chcieť prijať sv. prijímanie v našej farnosti, tým chcem povzbudiť rodičov druhákov a tretiakov, aby pravidelne chodievali do kostola. Ak dieťa vymešká za neúčasť viaceré stretnutia sv. omše nemusí spĺňať podmienku k prijatiu sv. prijímania. Je to štandardný postup aj v okolitých farnostiach. Čo sa týka detí z Breznice, tých ktorí chodia do školy na Lednické Rovne, v tom prípade príprava prebieha v škole na Lednických Rovniach a definitívne som sa rozhodol, že po vzájomnej konzultácii rodičov, z vážnych dôvodov udelím povolenie do farnosti Lednické Rovné a v tom prípade príprava spadá pod farnosť LR, kde majú podobné podmienky na prijatie sv. prijímania. Nebudem predsa nikoho nútiť nasilu, aby prijal sviatosť v našej farnosti.

Viac v aktuálnych oznamoch