Vitajte

Dnes

piatok, 28.10.2016

Svätých Šimona a Júdu, apoštolov
(sviatok)

Tieto čítania sa berú aj na votívnu omšu o apoštoloch alebo o jednom apoštolovi.
Kde je titul kostola, prvé čítanie je

Ez 34, 11-16

inak

Ef 2, 19-22

Ž 19, 2-3. 4-5

Refrén: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

Lk 6, 12-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Svätí na dnes:

SV. ŠIMON HORLIVEC a SV. JÚDA TADEÁŠ

Podmienky pre získanie úplných odpustkov pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva

Tridsiata nedeľa v cezročnom období, rok C (23.10.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa
Piatok: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Tridsiataprvá nedeľa v cezročnom období, rok C

Sv. omše

    Zubák Horná Breznica
24.10.2016 Pondelok 7.00  
25.10.2016 Utorok 6.30  
26.10.2016 Streda 17.30 18.30
27.10.2016 Štvrtok 7.00  
28.10.2016 Piatok 18.30 17.30
29.10.2016 Sobota 18.30  
30.10.2016 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Z oznamov

Spovedanie ku sviatku Všetkých svätých, vďaka čomu môžeme získať úplné odpustky, ako aj vymodliť spásu duší pre našich zosnulých:
Horná Breznica – Streda – po sv. omši od 19.00 do 20.00 / Piatok – pred sv. omšou od 17.00
Zubák – Piatok – po večernej sv. omši od 19.00 do 20.00
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.

Viac v aktuálnych oznamoch