Svätí na dnes

Životopisy svätých

12. septembra

SV. SILVÍN VERONSKÝ

biskup

Zo skupiny svätcov, ktorí majú meno Silvín, na 12. september pripadá sv. Silvín, ktorý bol biskupom v severotalianskom meste Verone. Biskupskú službu vykonával pravdepodobne na konci 5. alebo na začiatku 6. storočia. Podľa zoznamu biskupov z 8. storočia bol osemnástym biskupom vo Verone. Pravdepodobne ho pochovali vo farnosti sv. Štefana.

Z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995