Svätí na dnes

Životopisy svätých

8. apríla

SV. AMANTIUS

biskup (5. stor.)

Sv. Amantius (Milota) pochádzal údajne z anglického mesta Canterbury. Jeho matka bola spríbuznená s východorímskymi cisármi, a to pravdepodobne s Teodóziom II.

Amantius bol tretím biskupom v podalpskom meste Como v severnej Itálii. Nastúpil po sv. Provinovi, ktorý zomrel r. 420. Z jednej návštevy Ríma si priniesol ostatky sv. apoštolov Petra a Pavla. Na ich počesť dal potom postaviť kostol, ktorý v 9. stor. prebudovali a zasvätili sv. Abondiovi, Amantiovmu cennému pomocníkovi a nástupcovi.

Biskup Amantius zomrel pravdepodobne 8. apríla 448. Jeho telesné ostatky uchovávali v kostole, ktorý dal postaviť. V r. 1590 ich preniesli do jezuitského kostola, ktorého je spolupatrónom so sv. Félixom.