Správy

Tlačové správy Konferencie biskupov Slovenska

19.12.2018 Narodenie Ježiša Krista - Vianoce a okruh ich slávenia (pozadie sviatkov)

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme.

19.12.2018 Rehoľa minoritov a UCM vydali spolu kalendár, poskytnú ho zdarma

Fotografie študentov a pedagógov z Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave sa stali súčasťou kalendára na rok 2019, ktorý vydala Rehoľa minoritov na Slovensku. Je venovaný Rómom, zábery pochádzajú z obcí Lomnička a Muránska Dlhá Lúka.

19.12.2018 O fenoméne mučeníctva v arcidiecéze bude konferencia v Košiciach

Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku pozýva na vedeckú konferenciu pri príležitosti 400 – rokov od smrti sv. Košických mučeníkov pod názvom: Fenomén mučeníctva v Košickej arcidiecéze. Sprievodnou udalosťou bude pomenovanie auly fakulty menom sv. Košických mučeníkov.

19.12.2018 V katolíckom dome v Žiline spolu rozjímali v tichu Božieho slova

V katolíckom dome v Žiline cez víkend rozjímali v tichu Božieho slova. Už tradičnou duchovnou obnovou chceli upriamiť pozornosť na príchod Ježiša Krista skrze adventné ticho. Súčasťou obnovy boli okrem celonočnej adorácie aj lekcie na správne čítanie a prežívanie Božieho slova metódou lectio divina.

19.12.2018 Cirkevná materská škola M. Mazzarellovej pripravila Vianočnú hru

Takmer 100 detí na pódiu Domu kultúry Lúky v Petržalke (od najmladších 3-ročných včielok po najstarších predškolákov bobríkov) v programe nazvanom „Vianočný dar“ predstavilo piesňami, tancom a hovoreným slovom príbeh mravcov, ktorí pomáhajú jeden druhému a pripravujú slamu do jasličiek pre narodeného Spasiteľa.

19.12.2018 Základná škola v Starej Ľubovni vyhrala v súťaži externý defibrilátor

Utorkový deň bol mimoriadne výnimočný pre všetky deti 1. stupňa Základnej školy s Materskou školou sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni. Spoločnosť FALCK škole odovzdala výhru z projektu "Zachrana som ja". Súčasťou výhry bol okrem automatického externého defibrilátora aj zážitkový kurz prvej pomoci so sanitkou.

19.12.2018 V Nitre na Klokočine zorganizovali už dvanásty charitatívny jarmok

V Nitre pomohli počas tretej adventnej nedele rodinám v núdzi. Na sídlisku Klokočiná neďaleko kostola svätého Gorazda, sa konal už dvanásty charitatívny jarmok. Domáce produkty, hračky, výrobky rehoľných sestier, adventné vence alebo minerály. To všetko si mohli záujemcovia zakúpiť a z výťažku tak podporiť dobrú vec.

19.12.2018 Redemptoristi povedú v budúcom roku misie v 25 mestách a obciach

Ľudových misionárov redemptoristov na budúci rok privíta 25 slovenských miest a obcí. Misie a obnovu misií budú konať misijné tímy P. Michala Zamkovského (komunita Podolínec), P. Ivana Flimela (komunita Kostolná – Záriečie) a tím Bratislava – Puškinova. Prvé misie v roku 2019 sa začnú 12. januára v Belej pri Varíne.

19.12.2018 Základná škola v Starej Ľubovni vyhrala v súťaži externý defibrilátor

Utorkový deň bol mimoriadne výnimočný pre všetky deti 1. stupňa Základnej školy s Materskou školou sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni. Spoločnosť FALCK škole odovzdala výhru z projektu "Zachrana som ja". Súčasťou výhry bol okrem automatického externého defibrilátora aj zážitkový kurz prvej pomoci so sanitkou.

19.12.2018 Poslanci EP chcú posilniť mandát vyslanca pre náboženskú slobodu

V súčasnosti nemá Ján Figeľ ako vyslanec pre náboženskú slobodu v rámci Únie formálny status ani rozpočet. Oficiálne pôsobí ako poradca pre Nevena Mimicu, eurokomisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj. K dispozícií má jedného asistenta, čo je menej ako obdobná pozícia federálneho komisára pre svetovú slobodu vierovyznania.

18.12.2018 Biskupi sa pred stretnutím o ochrane maloletých stretnú i s obeťami

List určený predsedom biskupských konferencií na celom svete, ktorý im adresoval organizačný výbor februárového stretnutia o ochrane maloletých, publikovala Svätá stolica. Je v ňom aj výzva účastníkom, aby sa iniciatívne stretli vo svojej oblasti s obeťami sexuálneho zneužívania.

18.12.2018 Andrea Tornielli bol menovaný na editorský post vatikánskych médií

Svätý Otec František vymenoval za editoriálneho riaditeľa Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice známeho talianskeho žurnalistu Andreu Tornielliho. Zároveň vymenoval nového šéfredaktora vatikánskeho denníka L´Osservatore Romano, ktorým sa stal spisovateľ a esejista Andrea Monda.

18.12.2018 Seminaristi v Spišskej Kapitule absolvovali svoje duchovné cvičenia

V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka absolvovali seminaristi duchovné cvičenia. Od piatku do dnešného dňa ich viedol Peter Ceľuch, špirituál kňazského seminára v Košiciach. Hlavná téma duchovných cvičení bola: Ľudia evanjelia, ľudia radosti. Počas jednotlivých dní exercitátor predstavoval jednotlivé postavy Svätého Písma.

18.12.2018 Sviatok narodenia Ježiša spojil kresťanské denominácie v Lučenci

Sviatok narodenia Ježiša Krista spája všetky kresťanské denominácie. Príchod Spasiteľa na svet spojil k modlitbe v adventnom čase zástupcov cirkví pôsobiacich v Lučenci. Na ekumenickom stretnutí s názvom Svieť, svetlo svieť sa spojili zástupcovia všetkých kresťanských cirkví pôsobiacich v meste.

18.12.2018 Pápež kázal o sv. Jozefovi, modlil sa za tvorcov ozdôb zo Slovenska

Štyri veľké vianočné gule ozdobili hendikepované deti a ich rodičia v košickom centre Liberta, deti a mladí dospelí v Detskom domove Turzovka, ľudia bez domova v bratislavskom centre Resoty Antona Srholca a žiaci základnej školy v Spišskom Hrhove, do ktorej chodia aj rómske deti.