Pastoračné centrumPravidlá ubytovania – farnosť Zubák

Pastoračné centrum sv. Vendelína v Zubáku

Jednotková cena za ubytovanie

Leto (Apríl – September) 4 €
Zima (Október - Marec) 5 €
Upratovanie: Víkend 20 €
Viacdenné ubytovanie (viac ako dve noci) 50 €
Prezúvanie je v objekte povinné, za porušenie – 20 € sankcia za osobu
Triedenie odpadu je tiež povinné, v prípade netriedenia príplatok 50 €

Každú závadu je potrebné ohlásiť miestnemu kňazovi či správcovi objektu.

Z hygienických potrieb sú k dispozícii:
Toaletný 2 dni – 5 ks
Viac ako 2dni – 10 ks

Utierky do kuchyne a uteráky na toaletách

Vankúše a deky za príplatok - 2 dni – 0,5 € na osobu (obnovená časť – 8 postelí)
Viac ako 2 dni – 1 € na osobu

Ubytovaní potrebujú spacák alebo deku

Sväté omše podľa rozpisu, o prípadných prednáškach , detských či mládežníckych omšiach, či duchovnej obnove je možné sa dohodnúť s miestnym kňazom.
Ubytovací poriadok konzultujte ešte s miestnym kňazom, lebo niekedy sa ubytovacie podmienky upravujú  kvôli rekonštrukciám na centre.


Pastoračný dom sv. Cyrila a Metoda v Hornej Breznici

Ubytovaní si sami varia, upratujú i kúria. Pravidlá centra v Zubáku sa na dom nevzťahujú, okrem triedenia odpadu.