Oznamy

9. nedeľa v cezročnom období, rok B (2. júna 2024)

9. nedeľa v cezročnom období, rok B (2. júna 2024)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Streda: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Štvrtok: Sv. Norberta, biskupa
Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota: Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie
Budúca nedeľa: 10. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
3.6. Pondelok 7.00  
4.6. Utorok 7.00  
5.6. Streda 17.30 18.30
6.6. Štvrtok 7.00  
7.6. Piatok 7.00 a 18.30 17.30
8.6. Sobota 18.30  
9.6. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: k Duchu Svätému
Utorok: Ján, Vlasta Kuvikovi a dcéra Anna
Streda: Rudolf a František Martišovi
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Jozef Kontiš
Sobota: Oľga, Ján Dedko a Júlia Krchňávková
Nedeľa: Viktor, Jaroslav Paroha, Ladislav Ježo / Emil a Emil Krchňavý

Rôzne

Budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 8. Ďakujem za milodar 150€ z krstu a ešte za milodar 100€. Ďakujem za zbierku na potrebu farnosti 314,70€. Ďakujem mužom za brigády v týždni. Chcem sa im zvlášť poďakovať, pretože sme dokončili všetky kaplnky. Poprosím ženy a mužov, ktorí chodia špárovať, aby začali od vrchnej klenby, aby sme mohli čím skôr osádzať krovy. Tým sa chcem poďakovať všetkým chlapom, ktorí mi pomohli s kaplnkami, teraz bude nasledovať stavba Božieho hrobu, ktorý bude dlhodobejšou záležitosťou, nakoľko tam budú 3 zastavenia pospolu, a to kríž a dvaja lotri, potom snímanie z kríža – pieta a vo vnútri Božieho hrobu uložené mŕtve telo Pána Ježiša a poslednou bude socha Zmŕtvychvstalého. Ďakujem aj za špárovanie kaplnky v týždni. Ďakujem p. Trnkovi za dovoz štrku. Jankovi Ivanišovi ďakujem za zemné práce. Ďakujem Jozefovi Bednárovi za odšalovanie a taktiež chlapom, ktorí pomáhali robiť stavebné otvory pre brány. Ďakujem p. Martišovi za kosenie trávy. Ďakujem za varenie pre brigádnikov. Ďakujem za účasť na prednáške o Škapuliari Panny Márie a na nedeľnej pobožnosti. Ďakujem za účasť na fatimskej pobožnosti v sobotu v Breznici.

Brigády pre mužov budú v pondelok a utorok od 15.30, nakoľko nám to dovolí počasie, začneme robiť na zemných prácach za telocvičňou.

Prvý piatok v týždni – sviatosť zmierenia: pred sv. omšami v týždni
Breznica: Streda: po sv. omši
Zubák: Piatok: po sv. omši
Pred sv. omšami v piatok poprosím, aby ste sa pomodlili krížovú cestu.
Na prvý piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna s pobožnosťou.
Spovedanie chorých bude v piatok od 8.00 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Detský letný tábor sa bude konať tretí augustový týždeň od 19. augusta 2024. Záujemcovia sa môžu hlásiť v sakristiách kostolov. Ďalšie oznamy ohľadne ceny, miesta a veku sa dozviete v najbližších týždňoch.