Oznamy

Piata veľkonočná nedeľa, rok B (28. apríla 2024)

Piata veľkonočná nedeľa, rok B (28. apríla 2024)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Streda: Sv. Jozefa, robotníka
Štvrtok: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Sobota: Sv. Floriána, mučeníka
Budúca nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
29.4. Pondelok 7.00  
30.4. Utorok 7.00 15.00
1.5. Streda 7.00  
2.5. Štvrtok 17.30 18.30
3.5. Piatok 17.30 16.30
4.5. Sobota 18.30 17.30
5.5. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: Antónia, Ľudovít Ocinák a synovia
Utorok: Ondrej, Anna a Milan Slabý a Zdenka Kopišová
Streda: Oľga a František Mikuláš
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Eduard a Mária
Sobota: František a Rozália Kováčovi, Ľubomír Korošík
Nedeľa: Júlia, Štefan Ježo a synovia / Jolana a Ján Wohlschlager

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 2 a za milodar 45€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 3 a 4. Ďakujem za milodary 200€, 70€. Ďakujem za zbierku na seminár v sume 118,30€. Ďakujem mužom za brigády v týždni, a to za ukladanie zámkovej dlažby a za betonáž. Podarilo sa nám ružencovú záhradu viac menej dokončiť, budeme pokračovať brigádami v pondelok a v stredu. V pondelok od 15.30 budeme pokračovať na prácach na desiatom zastavení a v stredu by sme chceli ísť na drevo od 8.00. V stredu od rána od 8.00 pozývam na brigádu aj ženy, budeme ukladať drevo do kotolne. Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce. Kamilovi Babačovi ďakujem za vodoinštalačné práce. Ďakujem za varenie pre brigádnikov. Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za stretnutie. Ďakujem animátorom za účasť na duchovnej obnove.

Prvý piatok – sviatosť zmierenia: pred sv. omšami v týždni
Breznica: štvrtok: po sv. omši
Zubák: piatok: po sv. omši
Pred sv. omšami v piatok poprosím, aby ste sa pomodlili krížovú cestu.
Na prvý piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna s pobožnosťou.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 4. mája 2024 bude fatimská pobožnosť v Breznici, večeradlo k Panne Márii začne o 16.30 a sv. omša o 17.30.

Mesiac máj je mesiacom preblahoslavenej Panny Márie, preto vás povzbudzujem k modlitbe sv. ruženca a Loretánskeho litánia.

Dnes po sv. omšiach bude zápis na sviatosť birmovania, zatiaľ pozývam siedmakov a ôsmakov na zápis, prípadne aj dospelých, ktorí by mali záujem o túto sviatosť. Zápis bude pokračovať aj budúcu nedeľu, kedy máte posledný termín sa zahlásiť. Podľa záujmu uvidíme, či priberieme aj šiestakov, alebo odložíme prípravu o rok.