Oznamy

30. nedeľa v cezročnom období, rok A (29. októbra 2023)

30. nedeľa v cezročnom období, rok A (29. októbra 2023)

Liturgický kalendár

Streda: Všetkých svätých, slávnosť a prikázaný sviatok
Štvrtok: Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
Piatok: Sv. Martina de Porres, rehoľníka
Sobota: Sv. Karola Boromejského, biskupa
Budúca nedeľa: 31. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
30.10. Pondelok 7.00 18.30
31.10. Utorok 18.30  
1.11. Streda 8.00 a 11.00 9.30
2.11. Štvrtok 7.00 a 18.30 17.30
3.11. Piatok 7.00 7.30
4.11. Sobota 18.30 17.30
5.11. Nedeľa 8.00 a 11.00              9.30

Úmysly

Pondelok: Štefan Cyprich
Utorok: Ondrej Miščí
Streda: Rudolf, Matej a Antónia / Štefan, Katarína a deti
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Holíková Amália a deti
Sobota: Jozef Kontiš
Nedeľa: Felix Mikuš / Anna Rosinová a rodičia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 11. a milodar 130€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.12. Ďakujem za hodovú zbierku 421,60€. Chcem sa poďakovať chlapom za utorkovú brigádu. Ďakujem Dušanovi Marmanovi a Jožkovi Bednárovi za šalovacie práce. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem chlapom, ktorí pomáhali s mletím ovocia a ďakujem aj darcom.

V sakristii kostola sú podielové knihy Spolku sv. Vojtecha, môžete si ich vyzdvihnúť a kto má záujem zaplatiť členské na ďalší rok 10€.

Kto má záujem o časopis Posol na budúci rok, nech sa zahlási v sakristii kostola, cena 10€.

Dušičková pobožnosť sa bude konať 1.11. v stredu na Všetkých svätých na cintoríne v Hornej Breznici o 14.30 a v Zubáku bude pobožnosť o 15.00. Počas týždňa (oktávy – ôsmych dní od 1.11. – 8.11.) chodievajte na cintorín modlievať sa na úmysel sv. Otca a za duše v očistci, prijímajte Sv. Oltárnu, tým získame duše z očistca, ako aj úplné odpustky. Podmienky: život v posväcujúcej milosti, sv. prijímanie, Modlitba Pána, Vyznanie viery, modlitba na úmysel Svätého Otca a návšteva cintorína.

Sviečka za nenarodené deti - je každoročným projektom Fóra života. Cieľom je, aby ľudia boli citliví v období okolo 2. novembra okrem svojich blízkych zosnulých a spomínali si aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom, alebo spontánnom potrate. Sviečky nájdete v zadnej časti kostola, cena je 1€.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 4. novembra 2023 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii, ktoré bude začínať 1 hod pred sv. omšou od 16.30, sv. omša je 17.30. Srdečne ste pozvaní.

Sviatosť zmierenia:
Pondelok: Horná Breznica po sv. omši
Utorok: Zubák po sv. omši
Sobota: pred sv. omšami
Spovedanie chorých bude v piatok od 8.00 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.
V piatok pozývam mužov na brigádu od 15.00, budeme betónovať schody k ružencovej záhrade. V prípade zlého počasia už v stredu by som vám vyhlásil, že sv. omše na prvý piatok budú večer ako bývajú a brigádu presunieme na pondelok v budúcom týždni.

Dnes je zbierka na misie.

Dnes bude florbal o 14.00 v telocvični past. centra. Srdečne ste pozvaní.