Oznamy

1. pôstna nedeľa, rok A (26. februára 2023)

Prvá pôstna nedeľa, rok A (26. februára 2023)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: Druhá pôstna nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
27.2. Pondelok 7.00  
28.2. Utorok 17.30  
1.3. Streda 16.30 17.30
2.3. Štvrtok 7.00  
3.3. Piatok 17.30 16.30
4.3. Sobota 17.30  
5.3. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: † Žaneta a rodičia
Utorok: † Rudko a Viktor Slabý
Streda: † Terézia, Michal Mišovcovi a deti
Štvrtok: za farnosť
Piatok: † Vavrín, Rozália, Katarína a deti
Sobota: † rod. Krajčová, Kučková, Rafajová a Štefan Adamička
Nedeľa: † rod. Babačová a Vrabcová / Za zdravie a Božiu pomoc rod. Havkovej

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 12 a milodar 90€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 13. Chcel by som poďakovať firme K+T a p. Kubalovi za milodar 2500€ a ďalšiemu Bohuznámemu darcovi za 500€. Tieto peniaze boli venované na liturgické zariadenie. Taktiež ďakujem za milodar 100€. Ďakujem za zbierku na energie v sume 371,25€. Chcel by som sa poďakovať p. Mariánovi Antalovi za práce na oltári. V tomto týždni sa nám podarilo rozobrať celú časť Bohostánku a zneškodniť škodcov. Budúci týždeň pokračujeme v reštaurátorských prácach. Ďakujem ženám za varenie. Ak by niekto chcel zo žien v týždni ešte variť majstrovi, ktorý opravuje oltár, tak sa mi môžu nahlásiť. Ďakujem chlapom za pondelkovú brigádu, vďaka ktorej sa nám podarilo vybetónovať patky pod tajomstvá ružencovej záhrady. Ďakujem Ladislavovi Cichému a firme Thermal za dodanie ostatných kovových častí na tajomstvá ružencovej záhrady. Ďakujem aj firme Spojtech za spojovací materiál. Ďakujem p. Mašlankovi za dorábku detského ihriska a tým chcem ešte raz poďakovať TSK Trenčín a p. Baškovi za prefinancovanie tohto projektu. Chcem sa poďakovať za pelety firme Ladce - Pelety a p. Veteškovi – dostali sme 3 palety zdarma. Ďakujem ženám za upratanie centra. Ďakujem vám za účasť na pôstnych túžbach a za pristúpenie k sviatosti zmierenia na začiatku pôstneho obdobia.

Detské katechézky v pondelok o 17.00.

Dnes bude zbierka na charitu, budúci týždeň bude zbierka na liturgické zariadenia.

Duchovná obnova pre dospelých bude v našej farnosti 04. marca 2023 - budúcu sobotu od 8.30. Účastníci nech sa nahlásia do štvrtku – vrátane toho dňa. Témou bude sviatosť manželstva, daný sľub a liturgia.

Tlačivo 2% - tí, ktorí majú záujem podporiť naše centrum a jeho aktivity, tak môžu urobiť venovaním 2% zo svojich daní. Ďakujem vopred všetkým za iniciatívu a pomoc. Tlačivo je v zadnej časti kostolov. Tlačivo nájdete aj tu. V tomto roku by sme sa chceli zamerať na výstavbu nového detského ihriska.

Pôstne túžby – cyklus prednášok, ktorý bude každý pôstny piatok po sv. omši, keďže kázeň vtedy nebude. Ste srdečne všetci pozvaní. Verím, že prídete v čo najväčšom počte. Nezabudnime začať pôstne obdobie svätou spoveďou a radi prichádzajme počas pôstu na sväté omše, aby sme mohli často prijímať sväté prijímanie.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši

Prvý piatok – sviatosť zmierenia:  pred sv. omšami v týždni
Breznica: streda: po sv. omši
Zubák: utorok: po sv. omši
Pred sv. omšami v piatok poprosím, aby ste sa pomodlili krížovú cestu.
Na prvý piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna s pobožnosťou.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 4. marca 2023 v rámci duchovnej obnovy bude fatimská pobožnosť v Zubáku, večeradlo k Panne Márii začne o 16.30 a sv. omša o 17.30. V Breznici sv. omša nebude.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude 10.03.2023 - v piatok po pôstnych túžbach.

Florbal v telocvični bude dnes - v nedeľu o 14.00.