Oznamy

6. nedeľa v cezročnom období, rok A (12. februára 2023)

Šiesta nedeľa v cezročnom období, rok A (12. februára 2023)

Liturgický kalendár

Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, spomienka
Budúca nedeľa: Siedma nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
13.2. Pondelok 7.00 14.00
14.2. Utorok 17.30  
15.2. Streda 17.30 16.30
16.2. Štvrtok 7.00  
17.2. Piatok 17.30 16.30
18.2. Sobota 17.30  
19.2. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: za dary Ducha Svätého pre rodinu Vladimíra
Utorok: za farnosť
Streda: poďakovanie za výročie sobáša
Štvrtok: † Jozef Gabriš
Piatok: za uzdravenie Jozefa a Božiu pomoc
Sobota: † František Ondricha
Nedeľa: † Ján a Anna Kačíkovi, dcéra Janka / † Štefan a Božena Bartošovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 10 a milodar 80€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 11. Ďakujem za milodar 100€ a 50€. Chcel by som sa poďakovať chlapom za presun oltárneho obrazu a p. Mariánovi Antalovi za práce na obraze. Taktiež chcem pripomenúť, že pokračujú práce na obetnom stole a ambóne, ako aj na krížovej ceste do interiéru kostola. Ďakujem ženám za varenie. Ak by niekto chcel zo žien v týždni variť majstrovi, ktorý opravuje a zláti oltárny obraz, tak sa mi môžu nahlásiť. Ďakujem ženám za upratanie fary a centra.

Detské katechézky v pondelok o 16.30.

Detské stretko – v piatok od 16.00 v centre a o 17.30 bude detská sv. omša. Srdečne vás pozývame.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na energie.

Duchovná obnova pre dospelých bude v našej farnosti 04. marca 2023.

Dôstojní páni biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať  prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Odkaz na charita.sk.

Tlačivo 2% - tí, ktorí majú záujem podporiť naše centrum a jeho aktivity, tak môžu urobiť venovaním 2% zo svojich daní. Ďakujem vopred všetkým za iniciatívu a pomoc. Tlačivo je v zadnej časti kostolov. Tlačivo nájdete aj tu