Svätí na dnes

Životopisy svätých

16. mája

SV. ŠIMON STOCK

rehoľník (zomr. r. 1265)

A. Tiarini: Panna Mária odovzdáva sv. Šimonovi Stockovi škapuliarSv. Šimon Stock pochádzal z Anglicka. Až do príchodu karmelitánskej rehole do Anglicka (v r. 1237) žil ako pustovník v bútľavom strome. Údajne predvídal príchod rehoľníkov a hneď sa k nim pripojil. Podľa nie celkom jednoznačnej tradície Šimon Stock sa zúčastnil v r. 1245 na generálnej kapitule rehole v Aylesforde, kde bol zvolený za generálneho predstaveného.

Svätec sa vyznačoval mimoriadnou úctou k Panne Márii, ktorú prosil, aby poctila jeho reholu dajakým privilégiom. Odpoveďou bolo zjavenie Panny Márie, ktorá odovzdala Šimonovi Stockovi hnedý škapuliar ako privilégium a záloh večnej spásy.

Podľa životopisov zomrel 16. mája 1265 vo francúzskom meste Bordeaux pri vizitácii gaskonskej provincie svojej rehole.

Z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.