Svätí na dnes

Životopisy svätých

13. marca

SV. KRISTÍNA

mučeníčka

Starý carihradský liturgický zoznam svätých (synaxarion) uvádza na deň 14. marca sv. Kristínu, ktorá podstúpila mučenícku smrť v Perzii. Jej životopisy hovoria, že ju zabili ukrutným bičovaním. Údajne sa to stalo na podnet jej neveriaceho otca. Ale iné hodnovernejšie údaje o nej chýbajú.

Táto mučeníčka sa v niektorých životopisoch spomína pod menom Jazdo, dcéra istého Jazdina.

Z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.