Svätí na dnes

Životopisy svätých

17. apríla

SV. INOCENT

biskup (4. stor.)

Historické údaje o tomto sv. Inocentovi sú skromné a veľmi neurčité. Bol biskupom v italskom meste Tortone niekedy v druhej polovici 4. storočia.

Podľa neskorších životopisov sa narodil ešte koncom 3. stor. a trpel v prenasledovaní cisára Diokleciána. Po vyslobodení z väzenia odišiel do Ríma, kde ho prijal pápež Miltiades (bol páp. v r. 311-314). Jeho nástupca Silvester (bol pápežom v r. 314-335) vysvätil Inocenta za diakona a napokon za tortonského biskupa.

Ako biskup sa Inocent vyznačoval pastierskou horlivosťou. Postavil niekoľko kostolov a počas svojho dlhého episkopátu (údajne bol biskupom 28 rokov) priviedol ku kresťanstvu celé mesto. Ľudia si ho ctili ako divotvorcu.

Zomrel 17. apríla bližšie neurčeného roku. Pochovali ho pod oltárom tortonskej katedrály. Keď bola v 16. stor. stará katedrála zničená, časť jeho ostatkov preniesli do kostola sv. Štefana. V Tortone sa uctieval nielen výročitý deň smrti sv. Inocenta (17. apríla), ale aj výročie jeho vysviacky (24. septembra) a prenesenia jeho ostatkov (22. mája).

Z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.