Svätí na dnes

Životopisy svätých

8. novembra

SV. GOTFRÍD AMIENSKY

biskup (zomr. r. 1115)

Amiensky biskup sv. Gotfríd (lat. Godefridus, franc. Geoffry alebo Godefroy, poslovenčené - Bohumír) pochádzal zo severného Francúzska, z blízkosti mesta Soissons. Narodil sa okolo r. 1055-1056. Zámožní rodičia ho dali pokrstiť v opátstve Mont-Saint-Quentin. Krstiaci opát Gotfríd dal chlapcovi svoje meno. Keď chlapec dosiahol päť rokov, opát ho prijal na výchovu do kláštora. Po dosiahnutí dospelosti sa mladý muž stal mníchom a v roku 1090 alebo 1091 bol vysvätený za kňaza. Krátko nato ho zvolili za opáta kláštora No-gent-sous-Concy.

V r. 1002 sa amiensky biskup Gervin zaplietol do akéhosi škandálu a opustil diecézu. Po dvoch rokoch zvolili na uprázdnené miesto Gotfrída a remešský arcibiskup mu udelil biskupskú vysviacku. Zdá sa, že v rokoch 1105 a 1107 cestoval do Ríma kvôli riešeniu niektorých cirkevnoprávnych otázok. V septembri 1112 sa zúčastnil na koncile v juhofrancúzskom meste Vienne.

V sporoch amienskych občanov s regionálnymi mocipánmi biskup Gotfríd podporoval mešťanov a keď páni zvíťazili, odišiel z mesta a utiahol sa do kartuziánskeho strediska Grande Chartreuse v podalpskej oblasti juhovýchodného Francúzska. Avšak synoda v Soissons (konala sa 6. jan. 1115) mu nariadila, aby sa vrátil do svojho biskupstva. Gotfríd poslúchol. Počas spiatočnej cesty sa v marci 1115 zastavil na synode v Remeši. Do Amiensu prišiel na Kvetnú nedeľu 11. apríla.

Dňa 16. júna usporiadal synodu vo svojom biskupskom sídle a krátko potom odišiel na synodu do Chalons. Pri návrate sa 25. októbra zastavil v opátstve sv. Krišpína v Soissons. Tam ho prepadla horúčka, ktorej podľahol 8. novembra. Pochovali ho v opátskom kostole.

Úcta tohto svätca sa začala výraznejšie prejavovať až od začiatku 16. storočia.

Z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995