Svätí na dnes

Životopisy svätých

11. septembra

SV. EMILIÁN VERCELLSKÝ

biskup

Tento sv. Emilián bol biskupom v severoitalskom meste Vercelli (na západ od Milána) na prelome 5. a 6. storočia.

Pred zvolením za biskupa bol pravdepodobne v kláštore, kde pod biskupovým vedením žili duchovní biskupského sídla a kde sa mladí muži pripravovali na kňazstvo. V niektorom životopise sa tvrdí, že žil 40 rokov ako pustovník na jednom vrchu, ale historici to nepokladajú za pravdepodobné.

Biskup Emilián sa staral nielen o duchovné, lež aj o hmotné potreby svojich diecezánov. Svedčí o tom zachovaný list kancelára Cassiodora, ktorý v mene gótskeho kráľa Teodoricha (481-526) odporúčal "ctihodnému mužovi biskupovi Emiliánovi", aby dokončil stavbu vodovodu pre mesto Vercelli.

Emilián sa zúčastnil 6. novembra 502 spolu so svojím turínskym kolegom a milánskym metropolitom na rímskej synode, na ktorej bola potvrdená platnosť voľby pápeža Symacha a bol exkomunikovaný protipápež Vavrinec. Na synodálnom dokumente sa zachovali podpisy milánskeho metropolitu a jeho dvoch sufragánov, z ktorých jeden bol práve vercelský biskup Emilián.

Kedy zomrel, nevieme. Dňa 17. mája 1181 preniesli slávnostne jeho ostatky na jemu zasvätený oltár v starej katedrále. Teraz spočívajú v novej bazilike na oltári, ktorý je jemu zasvätený.

Z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995